Doradztwo podatkowe

Pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań podatkowych

 • opracowywanie opinii i ekspertyz podatkowych (optymalizacja podatkowa),
 • wybór najkorzystniejszych form opodatkowania,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego wariantu użytkowania środków trwałych (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup środka trwałego) oraz analizy rozwiązań przyjętych w zakresie amortyzacji mające na celu optymalizację obciążeń podatkowych klienta,
 • planowanie procesów inwestycyjnych w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z dziedziczeniem (prawem spadkowym)

Pomoc w zakresie ewidencji podatkowej

 • konsultacje w zakresie zobowiązań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych,
 • doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,
 • audyty podatkowe

Postępowanie urzędowe

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych