Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie

Menedżerowie wielu firm pragną na bieżąco śledzić rozrachunki i rozliczenia z klientami, analizować raporty i zestawienia oraz obserwować wynik finansowy.

Przedsiębiorcom, którzy mają takie wymagania, umożliwiamy dostęp do systemu księgowego przez Internet, wraz z możliwością przeglądania danych księgowych, przygotowywania różnorodnych raportów i zestawień oraz podglądu rozrachunków.

Oferujemy również dostęp do modułu sprzedaży i fakturowania pozwalający na sporządzanie faktur on-line.

Dostęp jest realizowany przy użyciu bezpiecznych połączeń VPN, gwarantujących poufność i integralność danych. Połączenie jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie, nawet przy użyciu łączy o niskiej przepustowości (modem telefoniczny, GPRS).

Omawiane rozwiązanie zapewnia klientowi możliwość:

  • przygotowywania dowolnych raportów i zestawień,
  • drukowania raportów na swojej lokalnej drukarce,
  • eksportu raportów do arkusza kalkulacyjnego (Excel, OpenOffice Calc),
  • eksportu raportów do formatu PDF.

Ponadto naszym klientom oferujemy portal ekstranetowy, który zapewnia szybki i łatwy dostęp do podstawowych danych i raportów oraz informacji prawnej.