Outsourcing

O sukcesie firm na rynku decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest sprawnie działający dział księgowości. Z powodu szybko zmieniającego się otoczenia i niestabilności przepisów coraz więcej firm decyduje się na outsourcing.

Celem outsourcingu, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Na ten cel ogólny składają się różnorodne cele cząstkowe. Jednym z najistotniejszych czynników prowadzących do realizacji tych celów jest możliwość skoncentrowania się organizacji na jej działalności kluczowej, decydującej o pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych.
Dzięki temu firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań, czyli takich, w których osiąga ona istotną przewagę konkurencyjną.

Zalety outsourcingu

Outsourcing procesów biznesowych, takich jak księgowość czy kadry i płace, ma wiele zalet. Naszym zdaniem do najważniejszych z nich należą te przedstawione poniżej:

 • Oszczędność nakładów
  • Klient nie musi nabywać systemu finansowo-księgowego czy kadrowo-płacowego a następnie aktualizować go wraz ze zmianami przepisów;
  • Klient nie musi zatrudniać doświadczonych księgowych, ryzykować rekrutacji niewłaściwych osób;
  • Klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów personelu (wynagrodzenia, zastępstwa urlopowe, zastępstwa w okresie choroby, koszt stanowiska pracy);
  • Klient oszczędza na szkoleniach w zakresie stale zmieniających się przepisów;
 • Wysoka specjalizacja
  • Kancelaria zapewnia ciągłość procesów księgowych i kadrowo-płacowych;
  • Kancelaria jako wyspecjalizowana firma na bieżąco czuwa nad zmianami w przepisach, dzięki czemu księgowość i obsługa kadrowa prowadzona jest zawsze zgodna z aktualnym stanem prawnym.
 • Przejęcie odpowiedzialności
  • Kancelaria przejmuje materialną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych usług;
  • Klient nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z niewłaściwie wykonanej księgowości;

Ryzyko outsourcingu

Powierzenie wykonywania pewnych działań czy procesów firmie zewnętrznej pociąga za sobą zawsze pewne ryzyko. Uważamy, że tylko firmy dobrze przygotowane organizacyjnie, profesjonalnie wykonujące usługi księgowe, w oparciu o nowoczesne metody i programy, stale szkolące swych pracowników, zmniejszają ryzyko outsourcingu praktycznie do zera.